Ballstad slip

«Visualdays har i flere år hjulpet oss med kommunikasjon. Det startet med at Tore i 2018 skrev Ballstad slip sin hundreårs historie. Da ga vi ut et magasin som sammenfattet våre første 100 år.
Tore, Visualdays, gjorde et omfattende arbeid, med mye research, gjorde mange intervjuer, skrev historier, og sydde dette sammen med en tidslinje over verkstedindustrien på Ballstad i Lofoten. Visualdays designet også magasinet og skaffet trykkeri.
Magasinet, som også er publisert på nett, bidro til merkevarebygging, forståelse for vår historie og utvikling, samt bygget stolthet i organisasjonen. Gjennom magasinet kan politikere, beslutningstakere, kunder og leverandører lære om vår historie og utvikling.
I forbindelse med 100 årsjubileet laget Visualdays også en presentasjon av samtlige ansatte på slippen på Ballstad. Tekst og foto ble brukt både internt og på sosiale medier for å
bygge stolthet og som markedsføring.
Vi har også senere brukt Visualdays, blant annet når vi har behov for nye foto, som vi bruker i media, foredrag, seminarer, på messer, utstilling og utsmykning, og så videre.
Vi er en liten organisasjon med mange oppdrag, derfor passet det perfekt for oss å engasjere Tore Visualdays, en leverandør som jobber selvstendig og leverer alt fra idéutvikling til ferdig kommunikasjon».

Se mer her:

https://www.ballstadslip.no/wp-content/uploads/2018/10/Ballstad-Slip-jubileumsavis.pdf

Roger Abrahamsen
Daglig leder, Ballstad Slip