Kunde: Elmea/Lofotkraft, Lofoten

Visualdays har utarbeidet kommunikasjonsstrategi, konseptualisering av magasinet Lofotkrafta, samt produsert tekst, foto og video for Elmea (Lofotkraft).

«Visualdays har på oppdrag for Elmea (Lofotkraft) intervjuet flere 100 mennesker i Lofotens seks kommuner.
Elmea er nettselskapet i Lofotkraft-konsernet. Vi drifter og utvikler strømnettet i Lofoten, og sørger for å bringe strømmen fram til innbyggerne og næringslivet i hele Lofoten.
Visualdays har i stor grad bidratt til å opplyse om vårt samfunnsoppdrag og sørget for at vi har nådd ut til våre kunder med viktig informasjon, ofte fortalt gjennom intervjuer med våre ansatte og våre kunder, både private og bedrifter.
Visualdays har vist stor forståelse for oppdragene, og har stor kunnskap om vår region. Gjennom tekst, foto og filmer, har vi nådd ut til våre primære målgrupper; innbyggere og næringslivet i Lofoten, samt eiere, beslutningstakere og politikere. Innholdet har blitt publisert i Magasinet Lofotkrafta, nettsider, sosiale medier og i lokale medier.

Siri Sund kommunikasjon- og kundesjef i Elmea