Oppdrag: GodtBondevett.no, Norges Bondelag

Godtbondevett.no er en nettside om psykisk helse i landbruket.
Siden oppstarten har Visualdays bidratt i prosjektgruppa, produsert tekst og foto, samt flere enn 20 filmer til prosjektet. Visualdays har utviklet strategi og konseptet i samarbeid med Norges Bondelag. Alt innhold er produsert og publisert av Visualdays.

Bak Godtbondevett.no står Norges Bondelag, Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler og Extrastiftelsen.

Det er utfordrende å lage god informasjon om psykisk helse. Visualdays har jobbet selvstendig, gjort intervjuer – både på film og med tekst. Gjennom prosjektet har vi løftet fram viktige og kompliserte temaer på en levende og forståelig måte. Filmene er i hovedsak brukt på nettsider, men også på seminarer og i foredrag.
Målet er at godtbondevett.no skal være en ressurs i arbeidet med å samle og å dele kunnskap for å forebygge psykisk uhelse blant norske bønder.
Mange bønder og fagpersoner har bidratt med sine historier, og gjennom sin åpenhet og kunnskap vært med å sette fokus på psykisk helse i landbruket. Det vises særlig godt i filmene vi har laget.