Oppdrag: Tryggeresammen.no, Norges Bondelag

Risiko – Sårbarhet – Beredskap. Styrket lokal krisehåndtering – økt trygghet for lokalsamfunnet. Visualdays har utviklet strategi og konseptet tryggeresammen.no i samarbeid med Norges Bondelag, samt jobbet selvstendig med research og innholdsproduksjon (tekst og video).
Hvordan forbereder vi oss best mulig på morgendagens risiko- og sårbarhetsutfordringer? Bondelaget har tatt initiativ til å samle og dele kunnskap om hvordan vi møter utfordringene – og blir tryggere sammen.
Siden oppstarten i 2015 har Visualdays bidratt i prosjektgruppa, samt produsert tekst, foto og mer enn 20 filmer til prosjektet
Alt innhold er produsert og publisert av Visualdays, i samarbeid med Norges Bondelag.
Målet med prosjektet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.
Gjennom intervjuer – både med film og tekst – har vi fortalt viktige og kompliserte temaer på en levende og forståelig måte. Filmene er brukt i seminarer, foredrag, undervisning og på nettsidene til Norges Bondelag.
Sjekk ut www.tryggeresammen.no.