”Røster” – en samtidsdokumentasjon.

Siden 2014 har Tore Berntsen, Visualdays, laget Røster – en serie filmportretter, som tilsammen blir ett portrett av Røst-samfunnet. Filmene vises på røster.no, på vår Facebook-side, på festivaler og samlinger. Filmene blir også distribuert til politikere og beslutningstakere som informeres om øya vår. Røster drives av Foreningen Røster. Nettsiden og filmene produseres med støtte av Røst kommune, Nordland fylkeskommune og mange gode samarbeidspartnere på Røst.
Tore Berntsen har laget flere enn 20 filmer/portretter om og med mennesker på Røst.
Filmene bidrar til å:
Synliggjøre Røsts verdier, egenart, unike historie, beliggenhet og livsgrunnlag.
Skape fellesskap og samhold på Røst.
Opplyse, dokumentere – og å bidrar til offentlig debatt, om kysten og menneskene som lever av havet.
”Røster” er en moderne historiefortelling om livet på kysten av Norge. Med Røster ønsker vi å skue framover, men mange av menneskene og historiene, er også verdifull dokumentasjon av fortid og nåtid. Historiene speiler fortid, nåtid og framtid.
På grunn av Røst sin unike beliggenhet, 10 mil uti havet, vest for Bodø – og vår avhengighet av fiskeri/skrei/tørrfisk har vi behov for å synliggjøre vår egenart og sårbarhet. Med Røster-filmene får menneskene på Røst fortelle sin helt egen historie, slik at andre kan forstå Røst-samfunnets rike ressurser, muligheter og utfordringer.

Elisabeth Mikalsen
Ordfører på Røst