Mor-barn-undersøkelsen

Folkehelseinstituttet startet Mor-barn-undersøkelsen i 1999. Den har utviklet seg til å bli en verdensledende helseundersøkelse, som med sine 300 000 deltakere har blitt en unik kilde til kunnskap om årsaker til sykdom og død i befolkningen.

Deltakerne har fylt ut mer enn 800 000 spørreskjemaer, og i denne filmen møter du blant annet kvinnen som kanskje har fylt ut flest! Filmen vi har laget for Folkehelseinstituttet tar deg med på et sveip gjennom en undersøkelse som har ført Norge til familieforskningens førstedivisjon, for å låne uttrykk fra FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Du kan lese mer om Mor-Barn-undersøkelsen ved å klikke på denne lenken.