Viser fram Lofotkrafta

Hvordan forteller du historien om et kraftselskap? Mange filmer, tekst og foto.

Vår leveranse for Lofotkraft er én mulig måte å gjøre det på. Vi lager filmer, tekst og foto. Lofotkraft er et mellomstort kraftselskap (det finnes snaut 150 slike selskap i Norge, små og store), eid av de seks kommunene i Lofoten. Som mange andre kraftbedrifter skal gjennomføre enorme investeringer de neste årene: Det gamle nettet er utslitt, brukernes vaner endrer seg, klimaendringer stiller nye krav til beredskap.

Lofotkrafta.no Magasinet distribueres til alle i Lofoten. Tekst og foto av Visualdays.

 

Samtidig er dette en bransje som har et stort behov for å rekruttere mer arbeidskraft de neste 10-15 årene.

– For Lofotkraft har det vært viktig å fortelle hvorfor de prioriterer store investeringer, ikke bare overfor myndigheter og bransjen, men også befolkningen. Det kan ikke pakkes inn i fagprat og byråkrat-terminologi. Det må fortelles gjennom konkrete, folkelige eksempler på hva Lofotkrafts innsats betyr for regionen. Derfor laget vi Lofotkrafta; En Facebook-side,  en nettside og et printmagasin med mennesker og fortellinger fra Lofoten, sier Tore Berntsen, kreativ leder i Visualdays.

I tillegg produserer Visualdays filmer for Lofotkraft: Knyttet til bruk i rekruttering av montører og ingeniører, samt fortellingen om et kraftselskap med litt andre utfordringer enn kraftselskap flest.

Du finner nettsiden lofotkrafta.no ved å klikke her. Nettsiden og Facebook-siden oppdateres løpende, mens printmagasinet som blir fulldistribuert i Lofoten, kommer ut to ganger hvert år.