Komplett innholdsproduksjon

Dagens mediehverdag gir mulighet til å forme budskap så du møter målgruppa med en stabil og oppdatert kommunikasjonsflyt. Men hva skal kommuniseres? Og hvem skal produsere innholdet? Hvis du skal få gjennomslag kreves som regel en produksjon med betydelig volum og frekvens. Du skal være ytterst heldig om én tilfeldig Facebook-post eller en sjelden pressemelding gir deg oppmerksomheten du ønsker.

Vi kan hjelpe deg med struktur, innhold og distribusjon som gjør at du kan utnytte de nye mediemulighetene på en effektiv måte.

Vi kan være din redaksjon med ansvar for produksjon av all nyhetsformidling, både på eide og kjøpte flater.

Sjekk denne bloggposten om kundecaset Bondens Marked.

Vi følger våre kunder hele veien fra idé- og strategiutvikling via produksjon til distribusjon. Som medspillere i hele prosessen har vi grundig kjennskap til mål, strategi og virkemidler i deres kommunikasjonsarbeid.

Samtidig har vi erfaring og tradisjon for å arbeide selvstendig når det er et ønske. Vi kan lage innhold for distribusjon på egne, eide flater. Med bred erfaring fra norske største avisredaksjoner kan vi også rådgi om hvordan du får gjennomslag i eksterne medier.