Ekte historier

Vi lager film. Korte, lange, for sosiale medier, nettsider, presentasjoner – gjerne redigert i forskjellige versjoner skreddersydd for ulike publiseringskanaler. Vi  lager mest filmer med ekte mennesker, som forteller ekte historier. Visualdays bistår ofte med strategi for publisering.

Vi følger våre kunder hele veien: Fra idéutvikling og strategi via produksjon til distribusjon. Mange bedrifter og organisasjoner kjøper film fordi de tror en film i seg selv skal løse deres kommunikasjonsutfordringer. Men du trenger ingen film om virksomheten din hvis du ikke vet hva du skal bruke den til. Hvis du ikke vet hvilken målgruppe den skal nå. Hvis du ikke vet hvilket budskap den skal formidle. Hvis du ikke vet når det skal skje.

Åtte små ord satt sammen til et spørsmål summerer egentlig opp hele utfordringen:

Hvem skal se hva når, hvordan og hvorfor?

Det kan vi gi deg svar på.