Et sveip gjennom helsehistorien

Få institusjoner har betydd for den norske folkehelsa enn, ja, nettopp: Folkehelseinstituttet. Her er en film vi har laget om deres historie.

  • 3. mars 2015
  • Tekst: Tore Berntsen
  • Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Historien om det moderne Norge er også historien om hvordan vi har forbedret vår evne til å håndtere sykdom: Først de smittsomme, senere de ikke-smittsomme sykdommene som dominerer i dag – særlig hjerte- og karlidelser og kreft.

Filmen ble først vist på et internt arrangement hos Folkehelseinstituttet. En redigert versjon skal senere brukes i presentasjoner og kommunikasjonsarbeid eksternt.