Godt bondevett

Filmen over er en sammenredigert versjon av åtte filmer vi laget for Norges Bondelag. På godtbondevett.no finner du alle filmene i sin helhet. I dette oppdraget har vi bidratt i hele prosessen, fra idé og konseptutvikling, via produksjon av innhold og nettside, til lansering.

Publisert: 8. oktober 2013.

Konsept: En nettside om psykisk helse i landbruket, utviklet i samarbeid med oppdragsgivere i Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste. Gjennom nettstedet er målet å øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i bondens hverdag. Visualdays utviklet nettsiden og innholdet på siden – både tekst, foto og video med de åtte ressurspersonene som er de primære fortellerstemmene i prosjektet.