Historier i mange formater

Historier kommer i mange formater og former. Også for oss. Mesteparten av våre inntekter kommer fra kommersielle jobber, men helt siden oppstarten av Visualdays har storytelling i seg selv vært en viktig drivkraft for oss. Faktisk startet selskapet som et direkte resultat av lysten til å fortelle historier gjennom film.

I september 2010 laget fotografene Tore Berntsen, Jan Johannessen og Jon Terje Hellgren Hansen 30 historier på 30 dager gjennom prosjektet Oslo Stories. Målet var å fortelle visuelle historier om mennesker i Oslo som du sjelden møter i tradisjonelle medier. Responsen var overveldende. Så overveldende at denne fortelleraktiviteten måtte struktures i form av en organisert virksomhet. Det ble Visualdays.

Oslo Stories-prosjektet lever stadig. Innemellom andre jobber lager vi stadig nye portretter på spennende mennesker fra byen vår. Sjekk nettsiden til Oslo Stories, og del gjerne filmene på sosiale medier. Og fortell oss gjerne om flere spennende folk vi bør møte.

HER KAN DU SE VÅR HISTORIEFORTELLING FRA LOFOTEN:  Røster.no. Det er verdt noe av din tid.

Og mer kommer.