Slik blir vi tryggere sammen

Siden 2015 har Visualdays bidratt med tekst, foto og film til prosjektet Tryggere Sammen. Prosjektet tilbys alle de 540 lokallagene i Norges Bondelag.

Alt innhold er produsert av oss i Visualdays, i samarbeid med Norges Bondelag – og med Gjensidige-stiftelsen som sentral økonomisk bidragsyter. I 2018 og 2019 lager vi nye historier (tekster og filmer) om og med bønder som lever med risiko og sårbarhet.

Målet med prosjektet å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Hvordan forbereder vi oss best mulig på morgendagens risiko- og sårbarhetsutfordringer? Klimaendringene gir oftere ekstremvær og vi får mer flom og skred, samtidig som det er stabilt høye tall for brann og ulykker. Bondelaget har tatt initiativ for å få medlemmene i alle sine 540 lokallag til å samle og dele kunnskap om hvordan vi møter utfordringene – og blir tryggere sammen.

Visualdays har utviklet strategi og konsept i samarbeid med Norges Bondelag, og har senere jobbet selvstendig med research og innholdsproduksjon. Nettsiden som vi har levert i samarbeid med Promo Norge, inneholder 18 filmer, tekst, foto og lenker til bakgrunnsmatriell, i tillegg til powerpoint-presentasjoner for nedlastning.

Sjekk ut www.tryggeresammen.no.

 

tryggeresammen

Nettsiden til «Tryggere sammen»

Tryggere sammen-prosjektet er organisert med fire samlinger med følgende temaer:

  • En gjennomgang av det store bildet innenfor risiko- og beredskapsfeltet i det norske samfunnet, med visning av hovedfilmen i prosjektet, i tillegg til at representanter for den lokale fylkesberedskapssjefen, Sivilforsvaret og kommunalt beredskapsansvarlige redegjør for de lokale løsningene og utfordringene.
  • På samling nummer to velger lokallaget å dukke ned i ett eller flere av de beredskapsområdene som har særlig lokal relevans: Brann, uvær, ulykker, flom, smitte eller atomberedskap.
  • Den tredje samlingen er konsentrert rundt praktisk arbeid med beredskapsplaner, både de lokale som kommunene har ansvar for, men like mye de konkrete planene som hver enkelt gårdbruker skal ha for sin virksomhet.
  • På den siste samlingen kommer Kirkens SOS for å holde kurset «God å snakke med», et samtalekurs som Norges største krisetjeneste har holdt for tusenvis av mennesker om hvordan man blir en god samtalepartner for mennesker som står i vanskelige situasjoner.

«Tryggere sammen» testes i seks lokallag i vinter: Time på Jæren, Eidsberg, Vefsn, Fosnes, Gloppen og Grue i Hedmark. Det skal etter planen tilbys for alle Bondelagets lokallag de neste årene.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen.